۳۱ تیر ۱۳۹۱

تعرفه های جدید بخش خصوصی اعلام شد

تعرفه های مورد نظر بعداز تعدیل ازطرف مسئولین ذیربط استانی به زودی در این سایت منتشر خواهد شد

نرخ جدید ویزیت پزشکان اعلام شد

بر اساس مصوبه دولت سقف ویزیت پزشکان عمومی بخش خصوصی در سال جاری ۹ هزار و ۸۰۰ تومان و متوسط زمان ویزیت توسط آن‌ها حداقل پانزده دقیقه اعلام شد.

به گزارش سینانیوز، هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیر ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت و به استناد بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۱ را تعیین کرد.
بر اساس ابلاغ دولت، سقف تعرفه‌های ویزیت پزشکان و کار‌شناسان پروانه‌دار به صورت زیر اعلام شد:

- ویزیت پزشکان عمومی ۹۸۰۰۰ ریال
- ویزیت پزشکان متخصص ۱۵۵۰۰۰ ریال
- ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق تخصص ۱۹۵۰۰۰ ریال
- ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی ۲۲۰۰۰۰ ریال
- PHD پروانه‌دار ۹۸۰۰۰ ریال
- کار‌شناس ارشد پروانه‌دار ۸۴۰۰۰ ریال
- کار‌شناس پروانه‌دار ۷۳۰۰۰ ریال


تبصره ۱: پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره ۲: کار‌شناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کار‌شناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی‌ارشد و PHD ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کار‌شناسی بوده و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره ۳: متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه، تعیین شده است.
تبصره ۴: پزشکان عمومی باسابقه بیش از ۱۵ سال کار قانونی، مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد، علاوه بر تعرفه مصوب هستند.
همچنین بر اساس ابلاغیه دولت، سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی نیز به شرح زیر اعلام شد:
- ضریب تعرفه داخلی ۳۸۴۰۰ ریال
- ضریب تعرفه بیهوشی ۱۸۴۰۰۰ ریال
- ضریب تعرفه جراحی ۳۸۰۰۰۰ ریال
- ضریب تعرفه دندانپزشکی ۶۰۰۰ ریال
- ضریب تعرفه فیزیوتراپی ۵۳۰۰ ریال
بر اساس ابلاغ دولت، به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال جاری، ۲۱ درصد به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۰ اضافه خواهد شد.
همچنین به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۱، ۲۵ درصد به تعرفه‌های مصوب سال ۱۳۹۰ اضافه خواهد شد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی ۲۰ درصد، رادیولوژی ۴۰ درصد، اسکن ایزوتوپ ۴۵ درصد، رادیوتراپی ۴۵ درصد، سی‌تی اسکن ۱۰ درصد و ام‌آر‌آی ۵ درصد، نسبت به سال گذشته باشد.
تبصره: تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان ۲۵ درصد افزایش نسبت به conventional.
بر اساس ابلاغیه دولت، سقف تعرفه‌ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان درجه یک، یک تختی ۲۶۱۰۰۰۰ریال، دو تختی ۲۰۳۰۰۰۰ریال، سه تختی و بیشتر ۱۴۵۰۰۰۰ریال، نوزاد سالم ۱۰۱۵۰۰۰ریال، نوزاد بیمار سطح دوم ۱۴۵۰۰۰۰ریال، تخت بیمار سوختگی ۴۳۵۰۰۰۰ریال، تخت بیمار روانی ۱۴۵۰۰۰۰ریال، تخت بخش سی‌سی‌یو ۲۶۱۰۰۰۰ریال، تخت بخش پست سی سی یو۳۳۳۵۰۰۰ ریال، تخت بخش آی‌سی‌یو جنرال ۵۲۲۰۰۰۰ریال، تخت بی‌آی سی یو ۵۸۰۰۰۰۰ ریال، در نظر گرفته شده است.
همچنین سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) برای بیمارستان درجه دو، یک تختی ۲۰۸۸۰۰۰ ریال، دو تختی ۱۶۲۴۰۰۰ریال، سه تختی و بیشتر ۱۱۶۰۰۰۰ریال، نوزاد سالم ۸۱۲۰۰۰ ریال، نوزاد بیمار سطح دوم ۱۱۶۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار سوختگی ۳۴۸۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار روانی ۱۱۶۰۰۰۰ ریال، تخت بخش سی‌سی‌یو ۲۰۸۸۰۰۰ ریال، تخت بخش پست سی سی یو ۲۶۶۸۰۰۰ ریال، تخت بخش آ‌ی‌سی‌یو جنرال ۴۱۷۶۰۰۰ ریال و تخت بی‌آی سی یو ۴۶۴۰۰۰۰ ریال اعلام شده است.
سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان درجه سه، یک تختی ۱۵۶۶۶۰۰۰ریال، دو تختی ۱۲۱۸۰۰۰ریال، سه تختی و بیشتر ۸۷۰۰۰۰ ریال، نوزاد سالم ۶۰۹۰۰۰ ریال، نوزاد بیمار سطح دوم ۸۷۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار سوختگی ۲۶۱۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار روانی ۸۷۰۰۰۰ ریال، تخت بخش سی‌سی‌یو ۱۵۶۶۰۰۰ ریال، تخت بخش پست سی سی یو ۲۰۰۱۰۰۰ ریال، تخت بخش آی‌سی‌یو جنرال ۳۱۳۲۰۰۰ ریال و تخت بی‌آی سی یو ۳۴۸۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
بر اساس ابلاغیه دولت، ‌ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان درجه چهار، یک تختی ۱۰۴۴۰۰۰ ریال، دو تختی ۸۱۲۰۰۰ ریال، سه تختی ۵۸۰۰۰۰ ریال، نوزاد سالم ۴۰۶۰۰۰ ریال، ‌ نوزاد بیمار سطح دوم ۵۸۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار سوختگی ۱۷۴۰۰۰۰ ریال، تخت بیمار روانی ۵۸۰۰۰۰ ریال، تخت بخش سی‌سی‌یو ۱۰۴۴۰۰۰ ریال، تخت بخش پست سی سی یو ۱۳۳۴۰۰۰ ریال، تخت بخش آی‌سی‌یو جنرال ۲۰۸۸۰۰۰ ریال و تخت بی‌آی سی یو ۲۳۲۰۰۰۰ ریال اعلام شده است.
گفتنی است، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی درمانی از بخش خصوصی در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:

الف- معادل ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی درمانی در بخش بستری
ب- معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی

تبصره: سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌شود، مطابق نسخه ۰۲ و دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد بود.
همچنین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تایید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.
تبصره: در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان، موظف به بررسی و کار‌شناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه با هماهنگی‌ سایر دانشگاه‌ و

دسته:  اخبار

تعداد نظرات: ۰