۸ دی ۱۴۰۰

روایت آنچه در ماراتن افزایش ظرفیت رشته پزشکی اتفاق افتاد

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

(قطار افزایش ظرفیت رشته های پزشکی امشب به ایستگاه پایانی رسید)
پس از آنکه در آبانماه ۱۴۰۰ ، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، افزایش ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  دانشجوی پزشکی سالانه به صورت تصاعدی تا ۵ سال را درمقابل دوربین های تلویزیونی به عنوان مصوبه قطعی اعلام کرد، تکاپوی ارکان نظام سلامت  و سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل آغاز شد:
۱-تهیه و ارسال  نامه ای با ۴ امضای رییس فرهنگستان علوم پزشکی، وزیر بهداشت و درمان ، رییس کمیسیون بهداشت و رییس سازمان نظام پزشکی  به رییس جمهور درخصوص مشکلات این طرح
۲-دستور رییس جمهور به خارج شدن طرح از دستور شورایعالی و کسب نظرات کارشناسی
۳- ارسال نامه به محضر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس و اعضای محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی
۴-طرح موضوع در ستاد ملی کرونا و صحبت با ریاست محترم جمهوری در حاشیه جلسه ستاد
۵-دیدار اختصاصی با رییس مجلس، رییس صدا وسیما، ۵ تن از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و تماس تلفنی با سایر اعضای محترم شورا.
۶-جلسه با دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری علم و فناوری شورا
۷-حضور چالشی در جلسات کارشناسی در دبیرخانه شورا
۸-برگزاری جلسه در سازمان با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹-برگزاری جلسه هم اندیشی با ۲۰ نفر از صاحبنظران حوزه سلامت
۱۰-دیدار باسرپرست واحد مرکزی خبر صداوسیما 
۱۱- رایزنی ها و جلسات متعدد با وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس
۱۲- اخذ نظرات و مشکلات پذیرش دانشجو از رووسای دانشکده های پزشکی سراسر کشور
ودر آخر...
هرچند هنوز معتقدیم روند فعلی پذیرش دانشجوی پزشکی توسط وزارتخانه برای تامین نیازهای آینده کشور کافی میباشد اما ماحصل این تلاشها و همدلی ها و هم افزاییهای جامعه پزشکی منجر به آن شد که در هماوردی به شدت نابرابر این نتیجه رقم بخورد:
به جای افزایش سالانه ۳ تا ۵ هزار نفر، یعنی ۴۲ تا ۷۰ درصد( در مجموع ۱۵ تا ۲۵ هزار ) در ۵ سال،افزایش ۲۰درصد سالانه و در مجموع حدودا ۷۶۰۰ نفر در ۴ سال و به جای افزایش پذیرش سراسری، افزایش پذیرش برای فقط مناطق محروم.
 اما آنچه از همه مهمتر مینماید همدلی ودغدغه مندی همه اعضای جامعه پزشکی و اساتیدو ارگانهای حوزه سلامت بود که از همه آنان تشکر و قدردانی مینماییم، بخصوص از پیگیریهای مجدانه وزیر محترم بهداشت ور ایزنی های گسترده و موثر ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی و رییس محترم کمیسیون بهداشت مجلس و زحمتهای فراوان معاون محترم آموزشی وزارتخانه

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور
 

دسته:  اخبار

تعداد نظرات: ۰