۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ثبتنام از نامزد های انتخاباتی هیات مدیره انجمن

با عنایت به اینکه مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی استان در تاریخ 22 اردیبهشت در سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا در ساعت 11 صبح جمعه برکزار خواهد شد

لذا از کلیه همکاران و عضو پیوسته انجمن درخواست میگردد برای اعلام نامزدی خود برای هیات مدیره و یا بازرس

به دفتر انجمن آقای آثاری فر مراجعه نمایند

دسته:  اخبار

تعداد نظرات: ۰