۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی استان

پیرو اطلاع رسانی های قبلی و درج در روزنامه

مجمع عمومی انجمن  در تاریخ 96/2/22 روز جمعه از ساعت 11 در محل سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا ارومیه با حضور اعضای پیوسته انجمن برگزارخواهد شد

در این مجمع انتخابات هیات مدیره وبازرس با رعایت مفاد اساسنامه برگزار و ثبتنام از کاندیدا ها از روز 96/2/7 در دفتر انجمن واقع در ساختمان نظام پزشکی ارومیه بعمل خواهد آمد

دسته:  اخبار

تعداد نظرات: ۰