اطلاعات تماس:

مدیر سایت: دکتر رستم زاده
ایمیل: v.rostamzadeh@gmail.com

دبیر اجرائی سایت: دکتر غنی شایسته
ایمیل: drshayesteh@gmail.com

دبیر انجمن: دکتر عبدالعلی زاده
ایمیل: dr.abdolalizade@gmail.com


آدرس:

ارومیه - خیابان شهید بهشتی - کوچه ۱۵ - پلاک ۲۲ - دفتر انجمن پزشکان عمومی استان آذربایجان غربی

کدپستی: ٨٨٨٨۵ - ۵٧١۵۶

تلفن: ٣۴٧۶۲۴۲

نمابر: ٣۴۴١۴۰۰